Hej !
 
Dags för årets första styrelsemöte.
Vänligen meddela förhinder.
Tisdag: 9:e Januari
18:30 Örsjö Skolas matsal.
Alla intresserade är varmt välkomna.
Med vänliga hälsningar
 
Örsjö Byalag.