Hej !
 
Välkomna till februari-månads byalagsmöte
Datum: 13/2-18.
Tid:18:30
Plats: Örsjö Skolas matsal..
 
Punkter att ta upp är bland annat:
 
Marknaden
Rapport från mötet med Regionförbundet i Örsjö den 30/1
Planera och diskutera träffen med kommunens samhällsföreningar och politiker i Örsjö Bygdegård under våren
Skötselavtalet med kommunen…..
 
Vänligen meddela förhinder
 
Mvh / Byalaget