Hej !

Vi träffas för att planera och följa upp kontakterna med knallarna till Örsjö marknad.
Vänligen meddela förhinder.
Välkomna, Roy