Vandringsleden i Örsjö

Med utgångspunkt från Strandängens Idrottsplats i Örsjö sträcker sig vandringsleden runt Örsjön
– Örsjö byalag beskriver leden så här:

“Leden tar dig med på en fantastisk vandring i djup trollskog, över vattendrag och mad, genom kulturlandskap och med sjön som ständig följeslagare”.

Nu är etapp ett klar och sträckan är 5,5 kilometer lång. I etapp 2 kommer betydande kompletteringar och förbättringar av etapp 1 ske samt en utökning av sträckan som kommer gå runt Örsjö Göl.

Leden är skapad tack vare ideella krafter i Örsjöbygden.

[Klicka här för karta]

Örsjö Vandringsled har en egen Facebooksida
[Länk till Örsjö Vandringsled]

Nedan finner du en del miljöbilder från leden.